header_default.jpg

Privacybeleid

Ouders of verzorgers moeten dit Privacybeleid lezen en aan kinderen die deze website gebruiken uitleggen wat de implicaties van dit Privacybeleid zijn.

Over ons

Entertainment One UK Limited (eOne, wij, ons) is er alles aan gelegen om uw privacy te beschermen. In dit privacybeleid (Privacybeleid) wordt uitgelegd hoe wij de persoonlijke informatie van u/uw kinderen verzamelen, opslaan, verwerken en gebruiken. Door deze site (de Site) te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de persoonlijke informatie van u/uw kinderen in overeenstemming met dit Privacybeleid wordt verwerkt. Dit Privacybeleid moet samen met onze Gebruiksvoorwaarden worden gelezen.

Wij mogen informatie over u/uw kinderen verzamelen en verwerken die u/uw kinderen aan ons doorgeven door uw/hun gebruik van de Site.

Onze juridische status is die van een "houder van persoonsgegevens" en in deze hoedanigheid bewaren en verwerken wij op veilige wijze de persoonlijke informatie van u/uw kinderen die u/uw kinderen aan ons hebben doorgegeven.“Houder van persoonsgegevens” is een juridische term die in EU-wetgeving wordt gebruikt om te verwijzen naar de persoon die bepaalt wat er met de doorgegeven persoonlijke informatie wordt gedaan.Wij zijn geregistreerd als een houder van persoonsgegevens bij het kantoor van de functionaris voor de gegevensbescherming (registratienummer Z9919769).  
 

Kinderen

Onze Site is gedeeltelijk voor kinderen ontworpen. Wij zijn ons er daarom bewust van dat wij extra voorzichtig moeten zijn bij de verwerking van persoonlijke informatie.

Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je deze Site alleen gebruiken en persoonlijke informatie doorgeven als je daarvoor toestemming hebt gekregen of onder het toezicht staat van een ouder of verzorger.

Indien wij van mening zijn dat een kind dat deze Site gebruikt jonger is dan 18 jaar, zullen wij geen persoonlijke informatie over dat kind verwerken zonder toestemming van de ouder of verzorger. Als de gebruiker 18 jaar of ouder is, verzamelen en verwerken wij alleen persoonlijke informatie indien wij van mening zijn dat de gebruiker begrijpt welke gevolgen dit heeft.

Wij maken informatie die van kinderen van jonger dan 18 jaar is verzameld niet openbaar aan anderen zonder toestemming van een ouder of verzorger.
 

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

Wij mogen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u/uw kinderen deelnemen aan, toegang hebben tot of zich aanmelden bij een of meer van de activiteiten, online inhoud, nieuwsbrieven of wedstrijden op de Site, of wanneer u/uw kinderen een online account aanmaken of reageren op communicatie van ons. Wij mogen de volgende persoonlijke informatie verzamelen:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • postcode;
 • geboortedatum;
 • naam/namen van kinderen; en
 • geboortedatum(s) van kinderen;
 • geslacht.


Hoe wij de persoonlijke informatie van u/uw kinderen mogen gebruiken

Wij (of externe gegevensverwerkers die namens ons werken) mogen de persoonlijke informatie van u/uw kinderen verzamelen, opslaan en gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • ​om onze diensten, activiteiten of online inhoud aan te bieden en informatie te verstrekken over onze diensten, activiteiten en online inhoud die op de individuele voorkeuren van u/uw kinderen kan zijn afgestemd;
 • om contact op te nemen met prijswinnaars van wedstrijden;
 • om nieuwsbrieven te verzenden waarop u/uw kinderen zijn geabonneerd;
 • om aankopen af te handelen die u via de Site doet;
 • om diensten waar u om vraagt aan u/uw kinderen aan te bieden;
 • wanneer u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, om contact op te nemen met u/uw kinderen (inclusief per sms en e-mail) met producten en diensten waarvan wij denken dat ze uw belangstelling/de belangstelling van uw kinderen kunnen hebben. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van marketingberichten van ons; en
 • wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, om uw persoonlijke informatie door te geven aan geselecteerde derden voor marketingdoeleinden.
 

Wij zullen de persoonlijke informatie van u/uw kinderen niet openbaar maken, verkopen of verhuren aan derden, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven. Wanneer u toestemming hebt gegeven, maar u verandert op een later tijdstip van gedachten, kunt u contact met ons opnemen en zullen wij een dergelijke activiteit stopzetten.

Echter, als derden al onze (of vrijwel al onze) bedrijfsactiviteiten en/of activa overnemen, kunnen wij de persoonlijke informatie van u/uw kinderen aan deze derden openbaar maken in verband met de overname. Wij kunnen ook de persoonlijke informatie van u/uw kinderen openbaar maken wanneer wij ons daartoe onder de toepasselijke wetten gedwongen zien door een overheidsorgaan of een wetshandhavingsinstantie.

Ten slotte kunnen wij ook geanonimiseerde gegevens van bezoekers aan onze Site verzamelen voor geaggregeerde statistische doeleinden of rapportagedoeleinden. Met de geanonimiseerde gegevens die wij voor deze doeleinden verzamelen kunnen individuele personen echter niet worden geïdentificeerd.

De vereisten van wetten voor gegevensbescherming

Wij beschouwen de rechtmatige en juiste behandeling van de persoonlijke informatie van u/uw kinderen door ons als van zeer groot belang voor het succes van onze activiteiten, en om de vertrouwensband tussen ons en onze gebruikers in stand te houden. Wij zorgen ervoor dat onze organisatie de persoonlijke informatie op rechtmatige en correct wijze behandelt. Om die reden staan wij volledig achter de wetgeving voor gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk, die wij nakomen, en dan met name de ‘Beginselen van gegevensbescherming’ (Data Protection Principles) die zijn opgenomen in de Wet op de Gegevensbescherming 1998 (Data Protection Act 1998). Zonder uw toestemming of zonder wijziging van dit Privacybeleid om uitdrukking te geven aan een wijziging in ons gebruik van de persoonlijke informatie, dragen wij met name zorg voor het volgende:

 • wij gebruiken de persoonlijke informatie van u/uw kinderen niet voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met dit Privacybeleid;
 • wij verzamelen alleen persoonlijke informatie die voldoende is voor het bovengenoemde gebruik;
 • wij streven ernaar om de persoonlijke informatie van u/uw kinderen actueel te houden;
 • wij bewaren de persoonlijke informatie van u/uw kinderen niet langer dan nodig is, tenzij de wet dit van ons verlangt;
 • wij werken volgens de juiste technische en organisatorische procedures om de persoonlijke informatie van u/uw kinderen te beschermen tegen ongeautoriseerd of onrechtmatige toegang of verwerking en tegen onbedoeld verlies of vernietiging. De gedetailleerde maatregelen die wij treffen worden elders in dit Privacybeleid beschreven; en
 • wij dragen de persoonlijke informatie van u/uw kinderen niet over aan andere landen, tenzij er voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om de persoonlijke informatie van u/uw kinderen te beschermen in overeenstemming met de normen die binnen de EU gelden.
 

Cookies

Onze Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje met letters en cijfers dat naar uw browserprogramma wordt verstuurd wanneer u onze Site bezoekt.

Onze Site gebruikt alleen cookies voor analysedoeleinden en om te volgen hoe gebruikers op onze Site reageren. Wij volgen niet de details of gegevens van individuele gebruikers. Dit zijn "analytische" cookies die ons in staat stellen om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen, en om te zien hoe bezoekers op de Site navigeren wanneer zij die gebruiken. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie, waaronder hoe u het gebruik van cookies kunt uitschakelen.

Websites van derden

Deze Site bevat koppelingen naar andere websites die door derden worden beheerd. Merk op dat dit Privacybeleid alleen van toepassing is op de persoonlijke informatie die wij via deze Site verzamelen (of via wedstrijden in onze applicaties op websites van derden, inclusief sociale netwerken, waarop een koppeling naar dit beleid is geplaatst), of die wij met uw toestemming van derden ontvangen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijke informatie die via hun websites door derden kan worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. U moet het privacybeleid van elke website die u bezoekt altijd aandachtig lezen.

Daarnaast kan de informatie ook door websites van derden worden verzameld en aan hun privacybeleid onderhevig zijn wanneer u ons informatie doorgeeft via websites of platforms van derden (bijvoorbeeld via onze wedstrijden in onze applicaties op sociale netwerken).

Veiligheid

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die wij over u bewaren te beschermen, en wij herzien regelmatig onze veiligheidsmaatregelen om nieuwe technologieën en methodes te evalueren en uw gegevens te beschermen. Merk op dat de veiligheid van verzending via Internet nooit volledig kan worden gegarandeerd, en om die reden kunnen wij de veiligheid van de persoonlijke informatie die wij via Internet ontvangen niet garanderen.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

 • Het recht om op elk willekeurig moment kopieën bij ons op te vragen van de persoonlijke informatie die wij over u/uw kinderen bewaren, tegen betaling van een door de wet bepaald bedrag (momenteel £ 10,-).
 • Het recht om ons te vragen achterhaalde of onjuiste persoonlijke informatie die wij over u/uw kinderen bewaren kosteloos bij te werken en te corrigeren.
 • Het recht om u af te melden voor marketingberichten die wij (of derden aan wie wij uw persoonlijke informatie met uw toestemming hebben bekendgemaakt) naar u kunnen verzenden.


Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 6 februari 2014. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, dus kom regelmatig terug om de meest recente versie te lezen. Wij zullen u informeren indien een wijziging van wezenlijk belang is en u om uw toestemming vragen als de wijziging nadelige consequenties voor u zou kunnen hebben.

Voor vragen over dit Privacybeleid of als u een van de bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, neemt u contact met ons op via e-mail: familyenquiries@entonegroup.com